Akce na měsíc říjen

  • 5.-9.10.2020 Podzimní dýňování
  • 6.10.2020 Zpívání
  • 7.10.2020 Vánoční focení v MŠ
  • 8.10.2020 Drakiáda s rodiči
  • 9.10.2020 Logopedická depistáž
  • 15.10.2020 Canisterapie v MŠ
  • 20.10.2020 Modu Tour – cvičení s pomůckami BOBLES
  • 20.10.2020 Zpívání
  • 23.10.2020 Oslava 40 let Mateřské školy
  • 28.10.2020 Státní svátek – MŠ uzavřena