O nás

Naše Mateřská škola se nachází uprostřed klidné obce Vážany a sídlí v přízemí budovy obecního úřadu. Na žádost obce byla zřízena v roce 1980 a má kapacitu 25 dětí. V roce 2003 přešla do právní subjektivity. Je to jednotřídní, smíšená mateřská škola, kterou navštěvují děti ve věku od 2 do 7 let. Provoz MŠ je celodenní od 6:30 do 16:00 hod. Kromě místních dětí školku navštěvují i děti ze sousedních obcí: Tučapy, Ořechov a Polešovice.

V naší mateřské škole máme třídu s hernou a ložnici, která může sloužit i jako tělocvična. V 1. poschodí je ředitelna MŠ. Přímo za budovou máme k dispozici školní zahradu, která je vybavena průlezkami a pískovištěm. Stravování nám zajišťuje kuchyň mateřské školy v Ořechově, odkud se denně dováží svačinky a obědy.