Vánoční dílničky – spolupráce se skautským oddílem Vážany, 18.11.2022