Vzdělávání dětí

Veškerá práce s dětmi vychází především z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi samotnými dětmi a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech je pak možné uspokojit potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Naším hlavním cílem je vytvářet pro děti pestrou každodenní nabídku činností, která v dětech probudí aktivní zájem o poznání a objevování všeho nového ve světě. Každé dítě je osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Cílem veškeré činnosti je proto navození příjemné atmosféry ve třídě s pravidelným rytmem, která tvoří základ všeho dění. Chceme děti vést tak, aby se dobře rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti, aby byly připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedly zvládat určité úkoly. K tomu jim chceme také vytvořit podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se děti v MŠ cítily bezpečně, radostně a spokojeně. V neposlední řadě usilujeme o otevřenost ve vztahu mezi zaměstnanci, rodiči, zřizovatelem a veřejností, aby zde panovala oboustranná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.